Az egyesület célja a húsgalamb és egyéb aprószárnyas tenyésztés szakmai bázisának kiépítése, programjainak koordinálása, a tenyésztők egyesületbe szervezése, egységes irányítása és érdekeik képviselete. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület kiemelt feladatai, fontosabb tevékenységei:

 • társadalmi és gazdasági szereplők közötti koordináció
 • tárcaközi egyeztetések kezdeményezése
 • szervezi és irányítja a húsgalamb és egyéb aprószárnyasok tenyésztésével foglalkozók munkáját
 • információt szolgáltat a tagság számára a szabályozási környezetről
 • oktatás: gondoskodik a szakismeretek terjesztéséről, tanfolyamokat, előadásokat, tanulmányutakat szervez
 • kutatás: a génmegőrzési program támogatása, húsgalamb- tenyésztési kutatások támogatása
 • ellenőrzi a tenyésztéssel foglalkozók munkakörülményeit, az állatbarát tartás kritériumoknak való megfelelést.
 • a húsgalamb és egyéb aprószárnyas jószágok tartásának hagyományainak ápolása, a tradíciók megőrzése
 • a modern technika és technológia megismerése és megismertetése
 • vidéken élő, hátrányos helyzetű emberek/ települések esélyegyenlőségének javítása
 • munkahelyteremtés a vidék népességmegtartóképességének javítása érdekében
 • a húsgalamb és aprószárnyas tenyésztés és fogyasztás reklámozása, marketingje
 • piackutatás
 • tenyész- és mintatelepek létrehozásának támogatása