Szárnyaló Gazdaság

Nemzeti Húsgalamb Program

A Szárnyaló gazdaság Nemzeti Húsgalamb Program komplex fejlesztési program, melynek főbb elemei: a húsgalamb-tenyésztés, felvásárlás, feldolgozás és piacra jutás megszervezése, vezető pozíciók megszerzése A program 2 ütemben tervezi a húsgalamb-tenyésztés reformját Magyarországon: 2018-20 az első ütemben 2 régióban,  2020-23 a második ütemben a teljes országra kiterjesztve. A húsgalamb program több módon szolgálja a vidékfejlesztést Magyarországon.

 

1. Fontos a húsgalamb élelmezésben betöltendő szerepe: Az egészséges táplálkozás egyik alapvető élelmiszere lehet a jövőben a galambhús. Magas biológiai értéke miatt kitűnő táplálékul szolgálhat a betegek, idősek, gyerekek és diétázók számára is. A húsgalamb külföldön ma is keresett és egyre népszerűbb élelmiszer.

2. A (hús)galambtenyésztés egy olyan tradicionális, vidéki gazdálkodási forma, amelybe könnyen és biztonsággal lehet családokat, fiatalokat is bevonni. Olyan tevékenység, amely már gyermekkortól az állatok szeretetére és felelős gondolkodásra nevel.

3. A húsgalamb-tartás az öngondoskodási képességet erősíti, továbbá segíti az állattenyésztés, az agrárpálya iránti érdeklődés felkeltését is.

4. A vidék népességmegtartó képessége javításának érdekében kiemelten fontos, hogy az ott élő emberek otthon is végezhető
mezőgazdasági tevékenységet folytathassanak, amellyel plusz jövedelemhez juthatnak.

5. A postagalambászok és díszgalambászok ma is szeretettel foglalkoznak a galambokkal. A program számukra ad új lehetőséget a családok anyagi helyzetének, életkörülményeinek javítására.

6. A program családi- háztáji szinten fejleszti a családok öngondoskodási képességét és komoly vállalkozásfejlesztési potenciált is jelent. A szakmai és közösségi kompetenciákat erősítő képzésekkel célunk a többgenerációs életformaváltás megalapozása.

 

A mintaprogram megvalósításának főbb elemei:

a. Szövetkezet létrehozása, melynek tagjai lehetnek: őstermelők, egyéni vállalkozók, vállalkozások

 

b. Termelői szintek kiépítése: egyének, családok, vállalkozások, önkormányzatok, az MGKSZ szakágai, a Magyar Postagalamb Sportszövetség egyesületei:

 • Postagalambászok: egyesületek, klubok / 73/, tagok /1215 fő/
 • MGKSZ – haszongalamb és nagytestű fajta galamb klub: 43
 • Település / amely a közmunka-programban bekapcsolódhat/: potenciálisan 999, de az első ütemben 15-20 önkormányzat bevonását tervezzük.
 • A program nyitott olyan vidéki gazdák irányába is, akik korábban nem A program nyitott olyan vidéki gazdák irányába is, akik korábban nem  foglalkoztak galambok tartásával

c. Tenyészállat nyilvántartási rendszer kidolgozása

d. Tenyésztés megszervezése: tenyésztelepek fontossága: szándék és elhatározás van tenyészcentrumok kialakítására 1000-2000 pár húsgalamb tenyésztelepek létesítésére.

e. Termelés: Galambok kihelyezését 4-5 hónaposan tervezzük a programba jelentkező, pályázó és felvételt nyert termelőkhöz.
A kihelyezés feltételei:

 • jelentkezés a programban való részvételre
 • termelői szerződés megkötése
 • megfelelő tartási környezet kialakítása
 • a megfelelő szintű képzés elvégzése
 • a szükséges önerő vállalása

f. Termelési szintek: több szinten tervezzük a termelés megszervezését a két kijelölt régióban a mintaprojektben:

 • 500-1000 páras mintatelep 4-5 vállalkozás
 • 100-200 páras családi gazdasági vállalkozások 10-20 vállalkozás
 • 20- 50 párral 100-100 galambász

g. Felvásárlási- értékesítési rendszer kialakítása: a program szövetkezeti szerkezetben egységes felvásárlási és értékesítési rendszert dolgozott ki. A szövetkezeti tagok kizárólag a szövetkezeten keresztül értékesítenek. A tenyésztőkkel termelői szerződést köt a szövetkezet a galambok kihelyezésére, tartására és felvásárlására.

h. Oktatás, képzés: A programban való részvétel minden esetben moduláris rendszerű képzéshez kötött. A gyakorló galambászok rövidebb, célirányos képzéssel, az újonnan indulók részletes ismeretek elsajátításával kapcsolódhatnak be a programba.

i. Tanácsadói – Monitoring rendszer kiépítése: a tenyésztők azonos feltételek között, ellenőrzött körülmények megvalósításával termelhetnek. A tanácsadás és ellenőrzés a program teljes időtartamára vonatkozik.